logo07_alo_altin.jpg

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

   

 

 

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunda Apostil İle Belgelendirme (21.04.14-00:00)

Dr.Murat KOÇ, YMM

Yasal düzenlemeler, Gelir Vergisi Kanunu açısından, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından, yurt dışında ödenen vergilerin tevsiki,

 

 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.04.14-05:30)

Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34) (19.04.14-05:30)

Tevkifat uygulamasının kapsamı ve niteliği, tevkifat uygulamasında verginin beyanı, tevkifata tabi tutulan ÖTV'nin indirimi...

 

 

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik (2014/6217 (19.04.14-05:30)

Ekli “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik

 

 

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi (18.04.14-16:50)

Rehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım-satım işlerinde 'ticari kazanç - değer artış kazancı' ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.04.14-05:20)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkinİşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği (18.04.14-05:20)

Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları

 

 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği (18.04.14-05:20)

Bu Yönetmeliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul

 

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/6197) (18.04.14-05:20)

2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesine

 

 

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği (18.04.14-05:20)

Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek bedellere

 

 

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği (18.04.14-05:20)

Orman Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) (17.04.14-05:20)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan...

 

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) (17.04.14-05:20)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan...

 

 

Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar (17.04.14-05:20)

Esas No: 2012/651, 652, 653, 654, 655, Esas No: 2012/4040, Esas No: 2012/4042, EsasNo: 2012/4043,

 

 

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.04.14-05:35)

Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin...

 

 

İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik (15.04.14-05:35)

Bu Yönetmeliğin amacı, ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla...

 

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik (12.04.14-04:55)

Bu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve...

 

 

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (BKK 2014/6091) (12.04.14-04:55)

Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması...

 

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi (11.04.14-12:15)

Veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi açısından yapılması gerekenler...

 

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi (11.04.14-10:50)

Rehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler

 

 

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/21 (ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tablo) (11.04.14-10:20)

2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tablo

 

 

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/20 (ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü...) (11.04.14-10:20)

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe 

 

 

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.04.14-05:00)

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin

 

 

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1) (10.04.14-05:40)

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı...

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/1) (10.04.14-05:40)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2014/8) (10.04.14-05:40)

Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.04.14-05:40)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 numaralı

 

 

Özel Hususlar-Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35 (09.04.14-05:15)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar – Özel Amaçlı

 

 

Harçlar Kanunu Sirküleri / 13 (Elektrik Üretimi Lisans Harçları) (08.04.14-11:50)

492 sayılı Kanunun 113 üncü maddesi ve 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin "XV-Elektrik üretimi lisans harçları" başlıklı bölümü

 

 

SGK Duyurusu (Muafiyet Belgesi 2014) (08.04.14-11:50)

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunan sigortalılar

 

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) (08.04.14-05:20)

18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

 

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (08.04.14-05:20)

1/1/2014 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar (08.04.14-05:20)

İhracat 2004/12” sayılı Tebliğ kapsamında 2014 yılında “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilen şirketler...

 

 

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.14-05:45)

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

 

 

Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar ile Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.04.14-05:45)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler...

 

 

Tüketici Fiyat Endeksi, Mart 2014 (03.04.14-10:40)

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,39

 

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2014 (03.04.14-10:40)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,52

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:435) (03.04.14-05:40)

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin

 

 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı E.2013/7901 (Vekalet Ücreti Hk.) (03.04.14-05:40)

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi gereğince 400,00 TL olması gerekirken 1.200,00 TL olarak hükmedilmesinin

 

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (02.04.14)

Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

 

 

e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.04.14)

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.

 

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.14-04:50)

Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin

 

 

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (29.03.14-04:50)

yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.03.14-04:50)

Yönetmeliğinin başlığı “Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği” şeklinde

 

 

Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (29.03.14-04:50)

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla verilen

 

 

Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ (27.03.14-05:25)

Bu Tebliğin amacı; etik öğrenme yönünde isteklilik yaratarak, etik eğitimi

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Dernek Faaliyeti Desteğine Yönelik Yardımlar İçin Projelerde Son Gün 30 Nisan (17.04.13)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

 

Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz Uygulaması (16.04.14)

Muharrem ÖZDEMİR, Defterdar 

 

Vakıf Muhasebesine İlişkin Olarak Vakıflar Yönetmeliğinde Yer Alan Özel Düzenlemeler (14.04.14) 

Çağatay YARAR, V.G.M Müfettişi 

 

Rekabet Kurulu'nun Dağıtıcı Şirketler ve Bayiler İçin Aldığı Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne İlişkin Kararının Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (14.04.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM

 

Sahte Fatura Nedir? Sahte Fatura Kullanmanın Mükelleflere Yaptırımları Nelerdir? (11.04.14)

Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

 

Temmuz 2014'den İtibaren Kayıtlarınızı Ayrıca Elektronik Ortamda Tutmaya Hazır mısınız? (08.04.14)

Emrah AYGÜL, SMMM 

 

Rekabet Kurulu'nun Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Grup Muafiyetinden Yararlanmasına İlişkin Kararının Değerlendirilmesi (07.04.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM

 

Hakim Şirket, Hakimiyet Sözleşmesi ve Bağlılık Raporu (01.04.14)

Rüknettin KUMKALE, YMM

 

Vergide Kısa Kısa (28.03.14)

Levent GENÇYÜREK, YMM

 

Kısmi Bölünmeye İlişkin Yapılan Sermaye Azaltımı İşletmeden Çekiş Adı Altında Vergilendirilebilir mi? (27.03.14)

Emrah AYGÜL, SMMM 

 

Fazla Çalışma (Mesai) Ücretinin Asıl Ücretin İçinde Belirlenmesi (25.03.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Mahalli En Büyük Mal Memuru Defterdar (25.03.14)  

Muharrem ÖZDEMİR, Defterdar 

 

Muhasebe Üzerine Bir Deneme (veya Felsefe) (24.03.14)

Dr.Adem Utku ÇAKIL, SMMM 

 

İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Vergisel Yükümlülükler (18.03.14)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

 

5510 sayılı Kanun 81 - (ı)  Maddesi ve 6486 Sayılı Kanunla Sağlanan Sigorta Primi Teşviki İptaline ilişkin SGK’ nın Yanlış Uygulaması Üzerine Değerlendirme (17.03.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM 

 

Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları ve İkinci Otomobil Giderleri Hasılattan İndirilebilir mi? (13.03.14)

Talha APAK, YMM

Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................