logo07_alo_altin.jpg

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2014

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2014

.................................................

 AGİ 2014

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2014

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

   

 

İşçinin İşe Devamsızlığı Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (30.09.14-10:00)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

İş sözleşmesi, kural olarak, feshi ihbar sonucu veya belirli bir süre için yapılmışsa, bu sürenin dolmasıyla ortadan kalkar. Ancak İş Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu...

 

 

Torba Yasa-Vergi ve SGK Affı Mevzuatı (Kanun, Genelge, Tebliğler, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu, Makaleler)

Şu ana kadar çıkan tüm mevzuat ve makaleler...

 

 

Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin Duyuru (29.09.14-14:10)

6552 sayılı Kanuna istinaden Kurumumuz alacakları yeniden...

 

 

5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair ... Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi (29.09.14-05:15)

Hak sahipleri listesi...

 

 

28 Eylül 2014 Tarihli ve 29133 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ücret Tarifeleri (28.09.14-05:25)

Bilirkişi, Gider Avansı, Hakem ve Tanık Ücret Tarifeleri...

 

 

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1) (27.09.14-05:30)

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun)

 

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) (27.09.14-05:30)

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun)

 

 

 

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/46) (27.09.14-05:30)

Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (6331 SK Tüm Mevzuat)

A'dan Z'ye işçi çalıştıran tüm sektörleri ilgilendiren kanun mevzuatı, Yürürlük Tarihleri, İdari Para Cezaları (İPC), Neler Getiriyor,  SSS...

 

 

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar (2014/6787) (27.09.14-05:30)

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet

 

 

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Verilecek İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar (2014/6785) (27.09.14-05:30)

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere

 

 

SGK Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (SGK Genelgesi 2014/26) (26.09.14-12:40)

Kurum Alacaklarının Yapılandırılması...

 

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği (26.09.14-05:05)

Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile

 

 

2015 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/20) (26.09.14-05:05)

İthalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 366) (25.09.14-05:15)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin “1-KİRA BEDELİ” başlıklı...

 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2014/3) (25.09.14-05:15)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin...

 

 

Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği (25.09.14-05:15)

Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak mali hükümler, idari yaptırımlar,

 

 

Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu Yönetmeliği (SHY-CNS/KYS) (25.09.14-05:15)

Bu Yönetmeliğin amacı, haberleşme, seyrüsefer ve gözetim hizmetlerine yönelik faaliyetlerde bir standardizasyon sağlamak ve

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 440) (24.09.14-05:20)

213 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile

 

 

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.14-05:20)

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki madde

 

 

Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/45) (24.09.14-05:20)

Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması

 

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.09.14-05:20)

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (20.09.14-05:25)

Bu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler,müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere...

 

 

KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19.09.14-05:15)

KOSGEB Pozisyon Cetvelindeki Mali Hizmetler Uzmanı...

 

 

18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 13 Adet Tebliğ (18.09.14-05:15)

TFRS, TMS Tebliğleri...

 

 

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.09.14-05:15)

Vakıflar Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/5) (13.09.14-22:35)

Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6746) (13.09.14-05:20)

Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin...

 

 

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) (13.09.14-05:20)

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun...

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6) (13.09.14-05:20)

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)...

 

 

Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik (13.09.14-05:20)

Bu Yönetmelik; sosyal yardıma başvuran kişi ve hanelere ilişkin verilerin toplanması, kaydedilmesi,

 

 

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) Seri No:11 (12.09.14-15:20)

6518 sayılı Kanunun (1) 3 üncü maddesi ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (2) 39 uncu maddesinde yapılan değişiklikle

 

 

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun) (11.09.14-22:25)

11 Eylül 2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlandı...

 

 

12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararları (12.09.14-05:20)

Anayasa Mahkemesinin E: 2013/128, E: 2014/17 ve E: 2014/85 sayılı kararları...

 

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

6552 Sayılı Torba Yasa İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Yeni Düzenlemeler (25.09.14)

Dr. Murat KOÇ, YMM

 

Hizmet İfasında Türkiye'de Faydalanma/ Faydalanmama Kriteri (22.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Mal Bildirimi

(18.09.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM, Manisa (E) Defterdarı

 

Taşıtlarla İlgili Kredi Faizlerinin Giderleşti-rilmesinde Dönemsellik Sorunu (16.09.14)

Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

Üretim İşletmelerinde Yan Mamül Sorunu ve Yan Mamüllerin UFRS (TMS) Çerçevesinde Kayıtlara Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar (15.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

6552 Sayılı Kanunun (Torba Kanun) Yapılandırma ve Beyanların Düzeltilmesi Yönüyle Ele Alınması (14.09.14)

Mahmut Bülent YILDIRIM, YMM

 

Kasa Fazlası ve Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tasfiyesi İçin Yeni Fırsat (13.09.14)

Emrah AYGÜL, SMMM, Bağımsız Denetçi

 

(Torba Yasa) Vergi ve Sigorta Primi Affı, TEFE/ÜFE Hesaplama Tablosu (12.09.14)

Dr.Mehmet Ali AKTAŞ, YMM, Bağımsız Denetçi

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Bazı Önemli Özelge Konuları Hk. (08.09.14)

Ali ÇAKMAKÇI, YMM, Bağımsız Denetçi

 

Askerlik Borçlanması

(03.09.14)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

e-Defter'e Hazır mıyız? (01.09.14)

Mustafa Bahadır ALTAŞ, SMMM

 

Vergi Hukukunda Ödeme Emri (29.08.14)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM, Manisa (E) Defterdarı

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği (TASLAK)

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

 

2014 Yılı İdari Para Cezaları ve Parasal Sınırlar

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................