logo07_alo_altin-png.png

 

BİLGİLER | TÜİKTCMB |  DTM | SANAYİ | HAZİNE | BDDK  | KİK | SPKÇSGB |  SORU-CEVAPARŞİV | Sayfa Sonu  

Sitemize Üye Olun, Tüm Mevzuat Ücretsiz e-Postanıza Gelsin

Mevzuat

 2015 YILI İPC

.................................................

 2015 YILI ÇALIŞMALARI

.................................................

 VERGİ ve SGK AFFI

.................................................

 PRATİK BİLGİLER 2015

.................................................

 İŞÇİLİK MALİYETİ 2015

.................................................

 AGİ 2015

.................................................

 VERGİ TAKVİMİ 2015

.................................................

 YENİ GVK

.................................................

 İSG MEVZUATI

.................................................

 TÜKETİCİ MEVZUATI

.................................................

 YENİ TTK

.................................................

 YENİ BORÇLAR KANUNU

.................................................

 SGK MEVZUATI

.................................................

 BAĞIMSIZ DENETİM

.................................................

 TEMEL KANUNLAR

.................................................

 AMORTİSMANLAR

.................................................

 TRANSFER FİYATLANDIR.

.................................................

 DİLEKÇEMATİK

.................................................

 MÜKELLEF BİLDİRİMİ

.................................................

 NACE KODU

.................................................

 BEYANNAME REHBERLERİ

.................................................

 TASLAKLAR

.................................................

 BÜLTENLERİMİZ

.................................................

 MAKALELER

.................................................

 YARGI KARARLARI

.................................................

 KANUN HÜKMÜNDE K.

.................................................

 BAKANLAR KURULU K.

.................................................

 KANUNLAR

.................................................

 TÜZÜKLER

.................................................

 YÖNETMELİKLER

.................................................

 TEBLİĞLER

.................................................

 SİRKÜLER

.................................................

 MUKTEZALAR

.................................................

 BEYANNAME SÜRELERİ

.................................................

 ANKETLERİMİZ

.................................................

 

 

Diğer Mevzuat

 SMMM Ücret Tarifesi

 6111 S.K.Mevzuatı

 5627 S.K.Mevzuatı

 5763 S.K.Mevzuatı

 5746 S.K.Mevzuat

 5225 S.K.Mevzuatı

 2009/15199 Mevzuatı

 2014 Yılı Çalışmaları

 5510 Sayılı K. Mevzuatı

 Asgari İşçilik

 Askerlik Mevzuatı

 Banka İnternet Adresleri

 Barter

 Beyanname Rehberi

 Bilanço, Gelir Tab. İng.

 Bilgi Edinme Mevzuatı

 Bireysel Emeklilik

 CE Mevzuatı

 Çek Mevzuatı

 Defterler (Ticari)

 Dernekler Mevzuatı

 Dönem Sonu İşlemleri

 e-Defter

 e-Fatura

 e-Beyanname

 e-Bildirge

 e-İmza

 Enflasyon Muhasebesi

 Faaliyet Kodu-Adı

 Faktoring&İkrazatçılık

 Fatura Mevzuatı

 Forfaiting

 Form ve Dilekçeler

 GATS

 Geçici Vergi İşlemleri

 Genel Sağlık Sig. İşl. Yon

 Gıda Bankacılığı

 Gümrük Terimleri Söz.

 IBAN

 İnşaat Mevzuatı

 İstihdamın Teşviki (5084)

 İş Güvenliği

 İşkur Mevzuatı

 İş Kanunu İPC

 İşsizlik Sigortası

 Kadın İşçiler

 Kamu Gözetimi Kurumu

 Kanun ve Yön. Tasarıları  Kara Para ve Mali Suç

 KDV Oran ve Listeleri

 KDV İade Usul ve Esas.

 Kıdem Tazminatı

 Kooperatifler

 KOBİ Vergi Rehberi

 Kurumlar Vergisi

 Leasing

 M2 Maliyetleri

 Maliye Genelgeleri

 Mali Tatil Mevzuatı

 Markalar Mevzuatı

 Meslek Standartları

 Mortgage (Tutsat)

 ÖTV Mevzuatı

 ÖTV Oranları

 Özel Finans Kur. Mevz.

 Ozel İstihdam Büroları

 Ozel Güvenlik Hizmetleri

 Prim Tarifesi SGK

 Reeskont ve Avans Oran.

 Sanatçıların Sigortalılığı

 Serbest Bölgeler Mevzuatı

 Sigortacılık

 SMMM Mevzuatı

 Sos.Güv.Terimleri Sözlük

 Sözlük

 SS İşlemler Yön. (YENİ)

 Şirketler

 TEFE Katsayıları

 Tekdüzen Hesap Planı

 Ticaret Sicili İşlemleri

 TMSK

 Tüketici Kanun Mevzuatı

 Türk Gümrük Tarife Cetv.

 Ulusal Meslek Stand.

 Uzlaşma

 Ücretler Mevzuatı

 Vakıflar Mevzuatı

 Vergi Kodları

 Vergi Kimlik Mevzuatı

 Yabancı Sermaye

 Yabancı İşçi

 Yatırımlarda Destekler

 Yazar Kasa Mevzuatı

 Yeni Bakanlıklar

Devamı

 

 

 

 

 

 

Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı (02.03.15-00:00)

Muharrem ÖZDEMİR, YMM

Rüçhan Hakkı Uygulamasında Garameten Taksim, Rehinli Alacaklarda Rüçhan Hakkı, Teminat Hükmünde Olan Eşyalarda Rüçhan...

 

 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.15-05:20)

Tebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

 

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.15-05:20)

Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi

 

 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketler ve

 

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (BKK 2015/7331) (28.02.15-05:20)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması

 

 

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde

 

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.02.15-05:20)

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

 

Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik (27.02.15-05:20)

Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma

 

 

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.02.15-05:20)

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Sermaye Piyasası Kuruluna Ait Yönetmelik ve Tebliğler (27.02.15-05:20)

Pay teklifi, Pay tebliği, yatırımcı tazmin merkezi yönetmeliği,...

 

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ (26.02.15-05:00)

1/1/2015 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

 

 

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.02.15-05:00)

Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde

 

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2015/1) (25.02.15-05:10)

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen kuruluşların 2015 yılı içinde elde ettikleri gelirlerden ödeyecekleri...

 

 

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği (TASLAK) (23.02.15-12:15)

(I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik

 

 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020) ile İlgili 31/12/2014 Tarihli ve 2014/45 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı (21.02.15-05:15)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığının teknik desteğinde...

 

 

Tahsilat İç Genelgesi Seri No:2015/2 (20.02.15-16:05)

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin

 

 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar (20.02.15-05:15)

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.02.15-05:15)

İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinin yer aldığı Ek-1 listesinde yer alan

 

 

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2015/1) (18.02.15-05:10)

Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin TÜİK tarafından yayımlanan...

 

 

Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6592 Sayılı Kanun (18.02.15-05:10)

3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının...

 

 

SGK Genelgesi 2015/8 (6552 Sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamındaki Kuruluşların Borçları) (17.02.15-11:50)

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  ile  Bazı  Alacakların  Yeniden  Yapılandırılmasına  Dair  Kanunun...

 

 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6589 Sayılı Kanun) (17.02.15-05:10)

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa...

 

 

Resmi İstatistik Programı (2012-2016)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/7242) (17.02.15-05:10)

Ekli “Resmi İstatistik Programı (2012-2016)’nda Değişiklik Yapılmasına Dair...

 

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (15.02.15-05:10)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak genel usul ve esaslar...

 

 

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (14.02.15-05:20)

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası değiştirilmiştir.

 

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 10/2/2015 Tarihli ve 2015/1 Sayılı Kararı (14.02.15-05:20)

İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin

 

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge (Seri No:2015/1) (12.02.15-16:00)

Bilindiği üzere, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile

 

 

Prim Teşviklerinden Yersiz Yararlanılan Dönemlerin e-Bildirge Ekranında Görüntülenebilmesine İlişkin Duyuru (SGK) (12.02.15-16:00)

Bilindiği gibi, sigorta primi teşviklerinden yersiz yararlandığı için teşvik hata listelerinde  yer  alan işverenlerin,

 

 

Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi Sıra No:2015/1 (Nakliyecilik Faaliyetine İlişkin) (11.02.15-13:00)

Nakliyecilik faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin bu faaliyetlerinde kullandıkları taşıtlarının üzerinde haciz veya ihtiyati haciz bulunması nedeniyle...

 

 

Engelli Sigortalı Çalıştıran Özel Sektör İşverenlerine Yönelik Uygulanan Sigorta Primi Teşvikine İlişkin Duyuru (09.02.15-16:25)

4857 sayılı İş Kanununun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu...

 

 

4/12/2014 Tarihli ve 6580 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7213) (09.02.15-05:15)

6580 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “176 Sayılı...

 

 

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (07.02.15-05:30)

...alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde...

 

 

Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği (07.02.15-05:30)

Bu Yönetmeliğin amacı; vergi dairesi başkanlıklarının organizasyon yapıları, görevleri, yetki ve sorumlulukları, merkez

 

 

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.15-05:30)

Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi başlığı

 

 

Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5) (07.02.15-05:30)

Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 4) “Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı birinci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.15-05:30)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla belirlenen bağımsız denetçilere yaptırır.

 

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.02.15-05:30)

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin

 

 

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1) (07.02.15-05:30)

Yönetmelik kapsamında 2015 yılında yürütülecek yetkilendirme

 

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/2) (07.02.15-05:30)

5627 sayılı Kanununun 10 uncu md. düzenlenmiş olan idari para cezaları

 

 

Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2015/2) (07.02.15-05:30)

Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

 

 

167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar (BKK 2015/7164) (06.02.15-05:25)

6571 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve

 

 

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar (BKK 2015/7249) (06.02.15-05:25)

Ekli “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması

 

 

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (04.02.15-05:20)

Bu Yönetmeliğin amacı, faktoring şirketleri ve bankalarca yapılacak faktoring işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (03.02.15-05:20)

Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek

 

 

2014 Yılı Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi (02.02.15-22:55)

2014 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan Rehber...

 

Devamı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»

 

    Finans

 S. Piyasa/TCMB Döviz

 ................................................

 Kur Dönüştürücü

 ................................................

 S. Piyasa Altın

 ................................................

Finans

Petrol

Altın (ONS)

 

 

Makaleler

Kullanılmamış Yıllık İzin Ücretinden Prim Alınabilir mi? (27.02.15)

Cem BALOĞLU, İş Müfettişi

 

Serbest Meslek Kazanç Defterini İşyerinde Bulundurmak Zorunlu mu? (24.02.15)

 Cihangir ÖZKÖK, YMM

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (4) (23.02.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

İhracatta Kıymet Araştırmasının Perde Arkası (21.02.15)

Sezai KAYA, Gümrük ve Ticaret Müfettişi, Arif AYLUÇTARHAN, Vergi Müfettişi

 

İşçinin Sağlık Sorunları Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Derhal Feshi (19.02.15)

Murat YETİK, Sosyal Güvenlik Denetmeni

 

Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi

(19.02.15)

Ruknettin KUMKALE, YMM

 

Şirketlerin Faaliyet Raporlarını Şubat Ayı İçinde Hazırlamış Olmaları Gerekiyor (16.02.15)

Şaban KÜÇÜK, YMM

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (3) (16.02.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Yabancı İşçi İstihdamında Yeni Düzenlemeler (16.02.15)

Özkan AYKAR, Gelir Uzmanı

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Açması ve İnternet Sitesinde Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar (12.02.15)

Dr. Murat KOÇ, YMM

 

KDV Uygulamaları Konusunda Yapılan Önemli Düzenlemeler (2) (09.02.15)

Talha APAK, YMM, Bağımsız Denetçi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.

 

Torba Yasa Sonrasında Yer Altı Maden İşlerinde Çalışanlara Getirilen Haklar (09.02.15)

Özer DEMİRDİZEN, Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı

 

Konut İle İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendiril-mesi ve Uygulama Örnekleri (03.02.15)

Yrd.Doç.Dr. Özgür BİYAN, Öğr. Üyesi, Alomaliye.com Yayın Kurulu Bşk.Yrd.

 Devamı

Yayın Kurallarımız

 

 

    Gündemdekiler

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

 

 

2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

 

 

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Hakkında SSS

 

 

Kıdem Tazminatı Dosyası

 

Ücretler Dosyası

 

 

Yıllık Ücretli İzin Dosyası

 

Devamı 

 

 

  

   Sayfa Başı

 

:. İletişim

:. İktibas

:. Sorumluluk Beyanı

:. Yazarlık Başvurusu

:. Muhasebe Programı

:. Personel Programı

:. İşletme Programı

:. Cari-Kasa Programı

:. Mali Müşavir Seti

:. Muhasebe Kitapları

:. SMMM, YMM

 

kredi, banka mortgage

PDKS Programı

Muhasebe

muhasebe sitesi

 

www.abacipark.com

www.kitapsatis.com

www.mevzuatara.com

www.alohaber.com

www.cariprogram.com

www.alomaliye.net

:. VPS

:. Sitemizin Hiçbir Kamu Kurum Ya Da Kuruluşuyla İlgisi Yoktur. Gazete, Dergi vb. Basılı Yayınımız Yoktur.

alo@alomaliye.com  -  0 312 229 49 11 - 0 312 232 46 43 - © 2000- ... Alomaliye.com - Tüm Hakları Saklıdır  - Tasarım: Fatih ABACI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİTENE EKLE

ANA SAYFAM YAP

ALAN ADI TESCİL

 

 

 

Alomaliye.com

Programları

  SMMM Seti

  Personel Programı

  PDKS Programı

  Genel Muhasebe

  İşletme Programı

  Sabit Kıymet

  Cari+Kasa Programı

  Alohaber (Eko-Mevz)

 

..............................................

SGK Teşvikleri

..............................................

Vergisel Teşvikler

..............................................

Her Yönüyle SGDP

..............................................

50 ve Üzeri İşçi Çalıştırma

..............................................

Engelliler Mevzuatı

..............................................

GSS - 50 Soru 50 Cevap

..............................................

GVK'da Ücret, İşveren...

..............................................

VUK'da Ücret Bordrosu

..............................................

İnşaat m2 Maliyet Bedel.

..............................................

İş Kazası Mevzuatı

..............................................

İşçi Özlük Dosyası

..............................................

Ücretler, Taban Tavan

..............................................

Yıllar İtibariyle Asgari Ücr.

..............................................

Nelerden Vergi SSK kesilir

..............................................

Sorularla İstatistikler...

..............................................

Resmi İstatistik Programı

..............................................